Over Curitas

We geven oude textiel- en lederwaren een tweede leven.

Curitas haalt huishoudelijk textielafval op in gans het land. We zorgen dat alle herbruikbare stukken een nieuwe eigenaar krijgen. En zetten de rest van het textiel om in hernieuwbare grondstoffen. Zo dragen we bij aan een betere toekomst.

De textielsector is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Dat willen we veranderen.

Onze missie en visie

De textielsector is de op één na meest vervuilende industrie ter wereld. Dat willen we veranderen.

Elk item dat Curitas inzamelt, krijgt een nieuwe eigenaar of doorloopt een intensief, ecologisch recyclageproces. Zelfs het kleine percentage restafval wordt duurzaam verwerkt.

Daarom investeert Curitas in innovatieve technologieën. Zo beschikken we over een hypermoderne, veilige werkvloer en een groen wagenpark.

We streven naar een betere samenleving

Curitas voert een sociaal personeelsbeleid, zorgt voor lokale tewerkstelling, steunt verschillende goede doelen en werkt intensief samen met Rode Kruis Vlaanderen. Via Umucu strijden we zelfs tegen de (textiel)afvalberg in Afrika.

Onze waarden

Duurzaam en innovatief

We investeren constant in hypermoderne machines en baanbrekend onderzoek. Daardoor garanderen we u de meest duurzame en kwalitatieve verwerking van uw afgedankt textiel.

Sociaal verantwoord

Curitas draagt zijn medewerkers op handen en voert een sociaal personeelsbeleid. Gezond, gelukkig en veilig: zo zien we onze mensen het liefst. Hun rechten? Die respecteren én beschermen we.

Maatschappelijk verantwoord

Via partnerships in binnen- en buitenland ondersteunen we goede doelen en dragen we bij aan de maatschappij. Zo werken we samen met Rode Kruis Vlaanderen en investeren we in Umucu.

Onze geschiedenis

Samen staan we sterker. 

Curitas werd opgericht in 1992. Vanuit het Vlaams-Brabantse Affligem verzamelen we afgedankt textiel op in gans België. Dat doen we in nauwe samenwerking met het Roeselaarse sorteercentrum Evadam, dat verwerkt elk jaar zo’n 15 miljoen kilogram textiel. 

Zowel Curitas als Evadam maken deel uit van Boer Group. Deze toonaangevende Europese textielgroep bestaat uit dertien Nederlandse, Belgische en Duitse bedrijven.

Daarnaast werkt Boer Group samen met verschillende internationale partners en zetelt het in tal van sectororganisaties.

Over Boer Group

Als familiebedrijf kent Boer Group een lange geschiedenis.

Die gaat van start in het Rotterdam van de jaren 1890, waar de familie Boer oud papier, metaal en lompen inzamelde. Intussen is Boer Group een allround textielrecyclagebedrijf én een gerenommeerde wereldspeler.

De kernactiviteit: kledij en andere textielproducten nauwkeurig sorteren en ze een tweede leven geven via hergebruik en duurzame recyclage. 

 

Scroll naar boven