Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.curitas.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Curitas zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Curitas garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Curitas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten.

Informatie van derden, producten en diensten

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, die niet door Curitas worden gecontroleerd of onderhouden worden door Curitasp. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van de informatie op deze websites.

Gebruik van informatie

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen, foto’s en videofragmenten) berusten bij Curitas. Deze website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan Curitas of aan haar gelieerde ondernemingen. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curitas. Het is toegestaan informatie op deze website te printen en/of te downloaden voor eigen persoonlijk (niet commercieel) gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is an te raden om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze verband houdend met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Curitas.

Scroll naar boven